Especialitats

DRET PENAL

 •  Des de els seus inicis l’activitat del despatx ha anat lligada al mon del dret penal, especialitzant-se en la tramitació de qualsevol assumpte relacionat amb aquesta branca, tant des de el punt de vista de l’acusació com de la defensa, com en els procediments davant el Tribunal del Jurat.
 • Delictes contra les persones (contra la vida, abusos sexuals, lesions, amenaces)
 • Maltractaments físics i psíquics dins l’àmbit de la violència de gènere i domestica, així como les denuncies falses.
 • Delictes contra la seguretat vial.
 • Delictes contra el patrimoni (estafes, apropiacions indegudes, delictes societaris).
 • Delictes contra la intimitat (descobriment i revelació de secrets)
 • Delictes contra l’honor (injuries i calumnies)
 • Delictes contra la salut pública. 
 
DRET DE FAMÍLIA:
 • Separacions i divorcis.
 • Establiment de mesures en l’àmbit de les parelles de fet (guarda i custodia, pensions aliments, etc...)
 • Execucions de sentencies.
 • Modificació de mesures davant canvi substancial de les circumstancies.
 • Sol·licitud règim de visites dels avis.
 • Liquidació règims econòmics matrimonials.
 • Privacions pàtria potestat.
 • Reclamacions per impagament de pensions
 
RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA D’ACCIDENTS DE TRANSIT.

Copyright © 2024
Powered by