Col·laboradors

Amb BUFET SERRA:

 

DRET CIVIL:

 • Reclamació impagaments.
 • Herències i legítimes.
 • Arrendaments Urbans, propietat horitzontal, expropiacions.
 • Divisió de la cosa comú.
 • Responsabilitat civil
 • Responsabilitat per defectes en l´àmbit de la construcció..
 
DRET MERCANTIL I FISCAL:
 • Constitució de societats. 
  Amb Mª JESUS FRANCH I ESCOLÀ:
 
DRET LABORAL:
 • Acomiadaments i sancions.
 • Extincions de contracte.
 • Reclamacions salarials.
 • Accidents laborals.
 • Jubilacions.
 • Invalideses.

Copyright © 2024
Powered by