La Firma

Despatx situat en ple centre de Barcelona que va iniciar el seu exercici profesional l’any 1997.

S’ofereix un tracte personalitzat, amb seguiment individual dels assumptes, amb l’únic objectiu de solucionar els problemes dels nostres clients.
 
El despatx està especialitzat en tres branques del Dret, concretament en  el Dret Penal, Dret Matrimonial, i en la responsabilitat civil derivada  d’accidents de trànsit.
 
Per oferir un servei integral als nostres clients i integrat dins les mateixes instal·lacions tenim establerts un servei de col·laboracions permanents amb especialistes, concretament, en l’àmbit del Dret Civil i Mercantil, amb el Bufet Serra, i, en l’àmbit del Dret Laboral, amb l’advocada Mª Jesús Franch i Escolà.

Copyright © 2024
Powered by